BMI – co to jest ?

Czy wiesz, czym w rzeczywistości jest tak często spotykany skrót BMI ? Pochodzi on od angielskiego Body Mass Index i oznacza Wskaźnik Masy Ciała. Jest to najprostsza i najbardziej rozpowszechniona metoda mająca na celu sprawdzenie, czy u danej osoby dorosłej występuje waga prawidłowa, czy może niedowaga, nadwaga bądź otyłość. U dzieci należy stosować odpowiednie do ich wieku siatki centylowe .

Jak wyliczyć swoje BMI ?

Metodę obliczania BMI stworzył ponad sto lat temu belgijksi matematyk Quatelet. Jest ona stosunkowo prosta i polega na podzieleniu masy ciała danej osoby (wyrażonej w kilogramach) przez podniesiony do kwadratu jej wzrost (wyrażony w metrach). Wartości prawidłowe wahają się pomiędzy 18, 5 a 25 kg/m2. Niedowaga to wskaźnik poniżej 18, 5 kg/m2. Natomiast wartości niższe albo równe 15 kg/m2 uznawane są za niebezpiecznie niskie i mogą stanowić zagrożenie dla życia.
W przypadku zbyt wysokiego wyniku wyróżniamy aż trzy stopnie otyłości:
Otyłość I stopnia: gdy BMI jest wyższe lub równe 30 kg/m2
Otyłość II stopnia: kiedy BMI jest wyższe lub równe 35 kg/m2
Otyłość III stopnia: kiedy BMI jest wyższe lub równe 40 kg/m2
BMI oblicz sama korzystając z bepłatnych, szybkich, dostępnych w internecie kalkulatorów !